Nesselaar Urban Consultancy is gespecialiseerd in citymarketing en urban concepts. Onze motivatie: positieve impact door het delen van stedelijke kennis. Naast het werk voor onze opdrachtgevers, ontwikkelen wij ook op eigen initiatief creatieve concepten. Deze website geeft een beknopt overzicht van onze activiteiten. Als u vragen heeft, horen wij het graag!

Gespecialiseerd in citymarketing

Citymar Consultancy

Citymar Consultancy is gespecialiseerd in citymarketing. Wij ondersteunen steden (en ‘places’ meer in het algemeen) bij het ontwikkelen van hun marketing en merkstrategie, rond onderwerpen als identiteit, positionering en lange termijn keuzes. Wij adviseren ook over de  communicatieaanpak, partnerships en ambassadeursnetwerken.

Wij stellen ons op als kritische, creatieve sparring-partners. Enkele van onze activiteiten: consultancy sessies, presentaties voor grotere groepen, workshops. Ook we hebben een praktisch boek opgesteld: City Marketing: Strategy, Action, Organisation.

www.citymar.com

urban science, urban practice

CLOSER CITIES     

CLOSER CITIES is een internationaal, meerjarig onderzoeksproject rond de vraag: op welke manier kunnen we het delen van stedelijke kennis optimaliseren? Urban professionals (wetenschappers, ambtenaren, private sector) delen ervaringen en kennis. Maar hoe kunnen we dat verbeteren? Hoe kunnen we het potentieel optimaal benutten? Een onderzoeksplatform, big data analyses en expertsessies geven belangrijke inzichten.

Nesselaar Urban Consultancy BV is initiatiefnemer en mede-oprichter. Wij werken aan dit ambitieuze project met Erasmus Universiteit Rotterdam en diverse partners.

www.closercities.org

Strategisch & pragmastich

Citymarketing boek

“City marketing: strategy, action, organisation” (122 pagina’s, € 25,-): een praktisch boek dat steden in staat stelt een effectieve marketingaanpak op te stellen of hun bestaande aanpak te verfijnen. Enkele onderwerpen: strategische citymarketing keuzes; identiteit en positionering; omgaan met dilemma’s; essentiële place branding principes; mogelijke organisatiemodellen; rollen en verantwoordelijkheden; partnerships; toolkits, evenementenbeleid; enz. Het boek bevat veel voorbeelden en praktische checklists.

www.citymarketingbook.com

compact boekje

IMAGO VAN EUROPA

Steden en landen hebben imago’s, hetzelfde geldt voor continenten. Zorgen we eigenlijk wel goed voor het imago van Europa? En hoe kunnen steden daaraan bijdragen en baat hebben? Strengthening the Image of Europe is een compact boekje, als initiatief van Nesselaar Urban Consultancy. Het is het resultaat van onze passie voor Europe, gecombineerd met onze passie voor place branding. De observaties vormen de basis voor een discussie over het imago van het continent, en hoe het te versterken.

www.imageofeurope.eu

De impact van bruggen op steden

BRIDGING THE CITY

Bruggen zijn meer dan constructies om van de ene plek naar de andere te komen. Bruggen zijn niet alleen maar functionele objecten. Bruggen hebben sociale en economische impact, en hebben invloed op stedelijke ontwikkeling. Bruggen zijn onmisbare onderdelen van het stedelijk weefsel. Waar zouden we zijn zonder bruggen? Deze internationale conferentie voor professionals (en aanvullende activiteiten voor een breed publiek) richt zich op de uitdagingen van steden en de rol die bruggen kunnen vervullen.

www.bridgingthecity.com

sportevenement voor alle generaties

Generation games

De Generation Games: een sportevenement voor alle generaties, georganiseerd door en voor de inwoners van een wijk of stad.

Het concept is beschikbaar: open source, doe-het-zelf, geen kosten aan verbonden. Doel van het evenement: samenwerking tussen generaties; gezonde levensstijl voor iedereen; alle talenten benutten. In vele steden hebben al edities plaatsgevonden, zoals Mumbai, Oslo, Lausanne (ism de Olympic Week), Rotterdam en Genève. De International Generation Games Association werkt samen met internationale sportbonden, universiteiten en NGO’s .

www.generationgames.com